Släkten Turkki vid Mäntyharju socken i Finland

Karelsk Turkki-släkt, som har spårats från början av 1600-talet. Släktets urhem lär ha varit beläget vid karelska delen av Mäntyharju socken, som grundades år 1595 till områdena av tre stammar (Tavastland, Savolax, Karelen).

Paula Turkki's släkthemsida

Mäntyharju kommun

Huvudsidan

© Paula Turkki 2004