Hiitolan pitäjä

Luovutetun Karjalan kartta

Hiitolan pitäjän kartta v. 1939

Karjalaisten sijoitussuunnitelmakartta v. 1945

Kotiutumisen helpottamiseksi pyrittiin luovutetun alueen evakot sijoittamaan uusille asuinsijoille mahdollisuuksien mukaan pitäjä- ja jopa kyläkunnittain. Kartassa on vuoden 1945 maanhankintalain mukainen sijoitussuunnitelma.

Hiitolan pitäjän asukkaat sijoitettiin Porin seudulle.

Hiitolan pitäjäsivut

Hiitolan Turkki-suku

Pääsivulle

© Petri Juhani Turkki 2004